சூப்பர் டிப்ஸ் குதிகால் வெடிப்புக்கு நிரந்தரமாக தீர்வு வேண்டுமா

குதிகால் வெடிப்பை குணமாக்க வீட்டில் இருக்கும் பொருட்களைக் கொண்டே சரிசெய்யலாம்

இதை வெறும் மாதத்திற்கு ஒரு முறை என செய்து வந்தாலே போதும் உங்கள் பாதங்கள் பட்டு போன்று பளபளக்கும்

முழங்கையில் உள்ள கருமையைப் போக்க உதவும் வீட்டுச் சமையலறையில் உள்ள பொருட்கள்

மிருதுவான பாதங்களை பெற இதோ சூப்பர் டிப்ஸ்

பாத வெடிப்புகளை போக்க சில எளிய வழிமுறைகள்

பெடிக்யூர் செய்ய அழகு நிலையம் அவசியம் இல்லை இதை செய்தாலே போதும்